Flyers van verenigingen

Beste ouders,

Heel vaak krijgen wij de vraag om flyers te verdelen aan de leerlingen. Papieren  flyers zijn erg belastend voor het milieu. Daarom plaatsen we op deze pagina de digitale versie van initiatieven die ons hebben bereikt. Deze activiteiten worden niet door de school georganiseerd, maar door externen. Meer informatie kan u steeds verkrijgen bij de inrichtende organisatie of vereniging.

Info flyers