Get Adobe Flash player

Nieuwsbrief

Methodes-Taal-Nederlands-Taalbeschouwing spelling

Methode Kameleon in de lagere school
Leerjaar 2 tot en met 6

In onze school gebruiken we vanaf het 2de leerjaar de methode Kameleon van uitgeverij Die Keure.
Deze methode wordt opgesplitst in Kameleon Spelling en Kameleon Taal

Enkele kenmerken van Kameleon Spelling

          * Kameleon is een totaalmethode voor moedertaal
          * Kameleon biedt zekerheid en structuur
          * Kameleon werkt thematisch en cursorisch
 
Klik hier voor meer informatie.